Utredning

PSYKOLOGI & PSYKOTERAPI I NYKÖPING ABUTREDNING
Jag har lång erfarenhet av att arbeta med både neuropsykiatriska/neuropsykologiska- och personlighetsutredningar. Jag har utrett både barn, ungdmar och vuxna.


Jag har bland annat utrett och arbetat psykopedagogiskt med personer med ADHD och autismspektrumtillstånd. Jag har också utrett och arbetat psykoterapeutiskt med personer med olika typer av personlighetssyndrom.


Jag åtar mig utredningsuppdrag med olika typer av frågeställningar. För offert eller mer information, kontakta mig via Kontaktformuläret eller via telefonnummer: 072-370 66 40.


Copyright © All Rights Reserved.