Om mig

PSYKOLOGI & PSYKOTERAPI I NYKÖPING AB


CAMILLA ÅHLANDER

Jag är legitimerad psykolog sedan 2004 och legitimerad psykoterapeut sedan 2017 och har arbetat både inom barn- och vuxenpsykiatri. Jag har en gedigen erfarenhet av att arbeta med individuell psykoterapi och familjeterapi. Jag har, utöver psykologprogrammet och psykoterapeutprogrammet, gått flera vidareutbildningar såsom mentaliseringsbaserad terapi och interpersonell terapi.


I min grundutbildning har jag en psykodynamisk grund med särskilt intresse för anknytning och mentalisering. I min vidareutbildning till psykoterapeut har jag valt en systemisk inriktning. Jag har således goda kunskaper i utvecklingspsykologi och systemisk teori, vilket medför att jag har kompetens för att arbeta med både individer, par och familjer. Jag har särskilt fördjupat mig inom områdena självskadebeteende, trauma och ätstörningar. Jag har också arbetat mycket med utredningar av neuropsykiatriska tillstånd såsom autism och ADHD, både hos barn och vuxna.


Jag åtar mig uppdrag som psykoterapeut för individer, par och familjer. Jag åtar mig också psykologutredningar, uppdrag som föreläsare och som handledare.Copyright © All Rights Reserved.