Handledning

PSYKOLOGI & PSYKOTERAPI I NYKÖPING AB


HANDLEDNING

I arbetet med människor uppstår ofta etiska dilemman eller frågetecken kring hur man skall hantera sina egna känslor i mötet med den andre. Det kan också uppstå frågor kring hur man skall gå vidare i behandling eller bemötande av elever, brukare eller patienter. Ibland uppstår svårigheter i personalgruppen som kan behöva adresseras och hanteras. För att kvalitetssäkra arbetet och underlätta processerna är det ofta nödvändigt med extern handledning. Handledaren bör ha erforderlig utbildning och kompetens och gärna egen erfarenhet av arbete med människor.


Jag erbjuder handledning till arbetsgrupper inom skola, HVB-hem, LSS-boenden och socialtjänst. För mer information och offert kontakta mig på telefonnummer 072-370 66 40 eller via kontaktformuläret under fliken Kontakt.

Copyright © All Rights Reserved.